Den person som känner sig uppskattad kommer alltid att göra mer än förväntat.

A person who feels appreciated will always do more than what is expected

Det här påståendet är talande för hur jag fungerar. Till mig given uppskattning enskilt eller för andra att höra, det skänker mig en känsla av att ha gjort ett bra jobb på en nivå som andra uppskattar och ger uttryck för.

Det gör att jag lägger in en extra växel i vad som ligger framför mig. På jobbet är det ofta många timmar och ibland dagar som ligger bakom en publicering. Att få uppskattning för det arbetet, både direkt riktat mot en specifik del och som ett bevis på vad jag levererat över en längre tidsperiod, det är bränsle för min förmåga att fortsätta.

Konstigt nog är det inte alltid som mig given uppskattning (verbalt eller i skrift) ger mig bränsle. Det kan bero på att uppskattningen måste varieras och tala olika så att säga.

Ponera att du är mottagare av uppskattning och varje gång får höra ”vad roligt att du gjorde det”. Efter ett tag kommer du att förvänta dig att få höra ”vad roligt att du gjorde det”. Uppskattningen tappar sin kraft och förmåga att fylla dig med bränsle.

Ett bättre sätt att som förälder eller ledare/chef är att med hjälp av uppskattning bygga självförtroende: Tro på ens egen förmåga att göra något och att hållbart skapa en individ som inte behöver ständig uppskattning för att förbli produktiv.

Att bygga självförtroende och självförmåga handlar helt kort om att skapa rätt förutsättningar för personen att lyckas.

  • För att det ska åstadkommas måste du hålla tillbaka din egen tro på hur något ska göras rätt.
  • Det öppnar upp för att personen kan blomma ut i sina kreativitet.
  • Om det är något du ska lägga energi på så är det att säkerställa att personen ser på sin egen förmåga ur ett positivt perspektiv.
  • Du bör även säkerställa att personen har alla de resurser de behöver för att lyckas. För mig är det bra hårdvara, befrielse från deadlines och förståelse för att jag inte på förhand har en bra bild av slutresultatet. Det senare är något som utkristalliseras under tiden som jag arbetar.

Att få uppskattning för det man gör är viktigt för många människor, inklusive mig. Det ger en känsla av att ha gjort ett bra jobb och kan fungera som bränsle för att fortsätta prestera. Dock är det viktigt att uppskattningen inte blir alltför förutsägbar och monoton, utan att den varieras och specifikt riktas mot vad man har gjort (eller inte gjort). Ett bra sätt att ge uppskattning är att använda den som ett verktyg för att bygga självförtroende hos den som mottar den. Genom att ge uppskattning och tro på den personens förmåga att göra något rätt, samt säkerställa att de har de resurser de behöver, kan man skapa rätt förutsättningar för att personen ska lyckas. Detta är något som kan vara värt att lägga energi på som förälder eller chef.