Björn Sennbrink om WordPress och webbutveckling

2007 startade Björn firman Sennbrink Konsult, sedemera Sennbrink Kommunikation – Här finner du ett axplock av erfarenheter, kompetens och insikter som kretsar kring WordPress och webbmarknadsföring.

MP6 är vid det här laget förmodligen det mesta kända tillägget till WordPress 3.8 och när det “hemliga” tillägget publicerades började diskussionerna om vad MP6 egentligen var. Nu vet vi att det är ett plugin för att trasha utseendet i WP-admin och för att skapa det nya gränssnittet som kommer i 3.8 om tre veckor eller så.

This plugin is a secret; don’t tell anybody about it.

Oavsett vilket syftet med MP6 var så är de kommande föränringarna i WP-admin välkommet. Det finns en väljare under Användare->Din profil där du kan välja vilka färger som ska visas i WP-admin och så finns det alltid möjlighet att koda upp ett eget plugin för att styra såväl färger som innehåll skulle du inte vara nöjd med vad som finns i WP-kärnan.

Läs mer

Jag har levererat WordPress-tjänster i drygt fem år nu och kan väldigt mycket om produktionscykler, processer och arbetsflöden.

Här ger jag dig som beställare av WordPress-tjänster några tips på vad du bör ha koll på inför att du beställer tjänsterna och också vad du kan göra för att underlätta vid produktionen/leveransen.

Gör en egen behovsanalys
Det här är viktigt även om det tar tid. Är du ensamföretagare räcker det med att du frågar dig själv vad du har behov av. Arbetar du på ett större företag där många av dina kollegor använder webbplatsen för att exempelvis serva kunder med produktinformation, VD skriver brev till aktieägarna och webbplatsen är en naturlig kontaktväg för era kunder, då ska du börja med en intern behovsanalys eller nulägeskartläggning. Formulera dig gärna i punktform med så saklig information som möjligt. Tyckandet och känslorna kan du notera men du bör separera fakta från det emotionella.

Läs mer

wordpress-auto-updates-notice

En nyhet i WordPress 3.7 var att WP nu kan konfigureras att installera mindre uppdateringar automatiskt. Om din WP-sajt inte kräver inmatning av FTP-uppgifter vid varje enskild uppdatering kan den vara redo att hantera uppdatering från 3.7.1 till 3.7.2, 3.7.3 och så vidare. Större uppdateringar av WordPress kräver fortsättningsvis att du klickar på Uppdatera-knappen i WP-admin.

OBS! Automatiska uppdateringar av WordPress kan orsaka problem på din WP-sajt om installerade tillägg inte är kompatibla med aktuell WordPress-version. Om du har ett avtal med en leverantör av hjälp med WordPress rekommenderas du att kontakta din leverantör och fråga om detta med automatiska uppdateringar. Det är viktigt att vara på det klara med vem som tar ansvar för att sajten fungerar och vem som ska stå för kostnaden att fixa sajten skulle den sluta fungera på grund av/tack vare automatiska uppdateringar.