BJÖRN: WordPress och webbutveckling – BjornSennbrink.se

Ett axplock av erfarenheter, kompetens och insikter som kretsar kring WordPress och utveckling av webbplatser.


Facebook-gruppen WooCommerce Sverige har varit min i knappt ett år. Idag tog jag beslutet att lämna gruppen till sitt öde, som jag hoppas är att någon kliver upp och tar adminrollen efter mig. Själv har jag tappat sugen efter en helg med hets och debatt.

Gruppens tillkomst skedde när det inte fanns en dedikerad diskussions/intresse/support-grupp för WooCommerce i Sverige. Eftersom jag precis hade gjort klart hela den svenska översättningen så passade det bra med en FB-grupp. Gruppen växte över förväntan och hade i januari 2014 fler än 370 medlemmar.

Jag testade under 2013 olika inställningar som syftade till att göra gruppens innehåll attraktivt. Jag har sett andra grupper växa och snabbt öka antalet medlemmar på bekostnad av kvalitet. Det försökte jag motverka. Jag försökte också arbeta med gruppen så att de som ställer frågor faktiskt får svar.

Läs mer

En hemsida byggd på WordPress är 2014 ett av de bästa valen du som företagare kan göra när valet står kring vilken webbplattform som ska användas för att presentera, informera, marknadsföra och sälja dina produkter.

Företag över hela Sverige använder WordPress för kompletta hemsidor, för kampanjbloggar, för driftuppdateringar, för att sälja varor och tjänster samt för att marknadsföra såväl sina erbjudanden som idéer.

De gör det eftersom WordPress är ett erkänt bra system för företagare som snabbt vill komma igång utan att behöva traggla igenom svårläst dokumentation. Flera svenska webbhotell har dessutom s.k. one-click-installers där du inte behöver göra mer än att klicka fram din färdiga WP-hemsida.

Läs mer

Jag har levererat WordPress-tjänster i drygt fem år nu och kan väldigt mycket om produktionscykler, processer och arbetsflöden.

Här ger jag dig som beställare av WordPress-tjänster några tips på vad du bör ha koll på inför att du beställer tjänsterna och också vad du kan göra för att underlätta vid produktionen/leveransen.

Gör en egen behovsanalys
Det här är viktigt även om det tar tid. Är du ensamföretagare räcker det med att du frågar dig själv vad du har behov av. Arbetar du på ett större företag där många av dina kollegor använder webbplatsen för att exempelvis serva kunder med produktinformation, VD skriver brev till aktieägarna och webbplatsen är en naturlig kontaktväg för era kunder, då ska du börja med en intern behovsanalys eller nulägeskartläggning. Formulera dig gärna i punktform med så saklig information som möjligt. Tyckandet och känslorna kan du notera men du bör separera fakta från det emotionella.

Läs mer

Inom logistiken talas det om flöden, eller processer, för analys, illustration, mätning och presentation av hur information, pengar och fysiska saker förflyttar sig. Flödesmetodiken kan appliceras på det mesta i vårt samhälle och 2008 gavs jag möjligheten att applicera flödesmetodiken på webbutveckling.

Operation Mercy med bas i Örebro uttryckte sommaren 2008 att de var i behov av en ny webbplats. Jag hade precis tagit examen som logistiker och hade arbetat med WordPress några månader. Det var en match made in heaven så att säga. I september 2008 inleddes så arbetet och det första som skedde var att jag föreslog en enkel nulägeskartläggning.

Att veta var du är idag, utan tanke på vart du vill eller ska imorgon, är viktigt att ta reda på i början av stora webbutvecklingsprojekt. Att dokumentera även det mest självklara kan av vissa upplevas som onödigt och slöseri med tid.

Det är dessutom inte alls ovanligt att en möjlig förändring av inarbetade strukturer kommer att bemötas som om de (förändringarna) är ett hot. Även om en förändring på sikt medför något positivt för alla som är det just nu ett hot.

Jag nämner hotbilden nu för att du som är på väg in i ett förändringsarbete av större mått ska känna till att det kan förekomma. När jag arbetade för Operation Mercy fanns det inga hotbilder att tala om. Det handlade mer om att visa kärlek och respekt inför var och ens unika kunnande.

Förändringsarbetet var nödvändigt främst på grund av att lokala organisationer hade startat egna webbplatser och det kan vara kontraproduktivt när du bedriver känslig verksamhet i konfliktdrabbade länder. En centraliserad styrning och kontrollfunktion är ett måste för att bringa ordning i ett informationskaos.

När informationsgrunden är byggd och riktlinjer etc. kommunicerats ut kan kontrollen släppas på. Eller inte. Det är en fråga för varje organisation att svara på och inget som jag påstår är generellt gällande för alla typer av organisationer. Anlita en organisationskonsult om du behöver reda ut det senare.

Styrning och kontroll är två funktioner som jag rekommenderar att du inte tänker på vid en första kartläggning av t.ex. informationsflöden (som mitt uppdrag handlade om hos Operation Mercy). Börja istället att punkta upp vad som händer med t.ex. en text som ska bli till en artikel. Var kommer grundmaterialet in, vem kollar på grundmaterialet, vem skriver om grundmaterialet till en utkast, vem skriver om utkastet till en artikel för vidare bearbetning osv. fram till punkten att artikeln publiceras?

Ditt mål måste vara att söka finna alla inblandades egna åsikter och använder du intervjuer bör du betänka att den som säger något till dig på sätt och vis blottar sig. Det kan finnas osynliga relationer och maktförhållanden som inte ska komma upp till ytan.

Jag har själv varit med om det och det stora företaget i kombination med en svag handledare ville inte att jag skulle fortsätta gräva. Tänka sig att en sådan sak som att fråga om säljarnas provisionslön ev. kunde ha en negativ påverkan på det övriga flödet skulle utvecklas till något så dramatiskt. Ett sidospår till arbetet hos Operation Mercy men ändock något som är bra att känna till om du kommer in i en verksamhet som konsult. Teori är en sak, att omsätta teorin i praktik något helt annat.

Utgångsläget hos Operation Mercy hösten 2008
Webbplatsen fungerade men lämnade mycket att önska. Framför allt var det precis som för nyhetsbreven alldeles för långa ledtider, där insänt grundmaterial ibland var inaktuellt vid tid för publicering (efter att grundmaterialet förädlats till en artikel). Tidningen gick ut som planerat och mycket tack vare en stor mänsklig insats nära deadline.

Det stod klart efter den inledande nulägesbeskrivningen att organisationen hade ett behov av att korta ledtiderna och att klippa ner arbetstopparna på medarbetarna eller iallafall ha kunskap om att topparna kommer och vara mer förberedda innan stormen bryter ut.

En viktig del i Operation Mercys kommunikationsarbete handlade (och handlar även om idag) att publicera Call to Actions. En jordbävning i Iran, torka i Sudan eller utbildningsbehov i Afghanistan. Det är saker som vi i trygga Sverige aldrig behöver uppleva men som många vill skänka pengar till, för återuppbyggnad och sociala insatser.

Behoven och lösningarna skiljer sig åt från plats och händelse, men informationen måste ut snabbt och den gamla strukturen innebar att tiden från rop på hjälp till uppmaning om att hjälpa, var alldeles för lång. Idag använder Operation Mercy en smidig Donera-nu-knapp på sin webbplats. När jag arbetade med mercy.se hösten och vintern 2008 var donationer kopplade till bank- och plugiroinbetalningar, med arbete i phpmyadmin för att koppla projekt till rätt gironummer. Trögjobbat.

Förutom att göra det tydligt för alla inblandade om hur informationsflödet såg ut användes även flödesillustrationen för att mäta. Utan mätning, ingen möjlighet till uppföljning och utan uppföljning ingen möjlighet till ständiga förbättringar. Vi ritade helt sonika upp flödet på en whiteboard-tavla och tid för bearbetning samt tid för väntan adderades. Inte helt oväntat så fastnade mycket information mellan olika personers uppgift att fortsätta förädlingen.

Att information fastnar och blir liggandes är inte ovanligt. Det förekommer i många verksamheter och orsakerna är många. Det kan i kommersiell (stor) verksamhet handla om hur resultat mäts vid varje delaktivitet och där samtidigt helheten inte bedöms som lika viktig. Det bildas företag-i-företaget och alla ser om sin lilla del av verksamheten, eftersom deras prestation mäts utan att ta hänsyn till vad som kom före och vad som kommer efter. Om delföretag B producerar mycket är de effektiva och duktiga. Att delföretag C lider av att delföretag producerar så mycket är det ingen som tänker på?

Jämte arbetet med att kartlägga informationsflödena skedde arbetet med att revidera tidigare publicerad information på webbplatsen. Just detta med att utgå från det befintliga materialet, uppdatera det och kategorisera om material var något som ett par år senare skedde när jag arbetade för UN Women Sverige.

En revidering är inte något som är gjort i en handvändning. Det handlar om att med både stor och liten sax klippa om texterna. Om något absolut inte kan tas bort kan det iallafall skrivas om för att passa i en förändrad kontext. Eller så händer ingenting alls med information, den har inte förändrats och dess innebörd är samma som tidigare. Då behålls informationen och behöver redigeras bara för att möjligheten finns.

Steg två (eller tre om vi inkluderar flödeskartläggningen) var att bygga ett utkast till informationsarkitektur och påbörja diskussionerna om förväntade upplevelser hos besökare som skulle ta del av den reviderade informationen på webbplatsen. Dessutom var det viktigt att tänka på de tre huvudsakliga målgrupperna:
Involverade, givare och beslutsfattare.

Involverade, den gruppen människor som verkar inom organisationen och i organisationens namn. Det är personer över hela världen som genom ideella insatser driver organisationen framåt. Det är även dessa människor som svarar för en del av grundmaterialet (som ska förädlas till artiklar som publiceras på webbplatsen). Alla dessa människor gör ett stort arbete och behöver att deras arbete uppmärksammas.

Givare, den gruppen människor som finansierar verksamheten. Det handlar om små och stora summor som måste in till organisationen för att den ska kunna bedriva sitt arbete. Givare vill veta att deras gåvor kommer till användning och om det är tyst på webbplatsen, hur ska de då få veta något?

Beslutsfattare, den gruppen människor som tar beslut baserat på vad som kommuniceras av organisationen. Det kan vara personer i Sverige, personer som vill bli givare eller som vill involvera sig i organisationens arbete. Det kan även vara beslutsfattare på regeringsnivå i länder där organisationen är verksam.

Du kan tänka dig själv att en kristen organisation måste anpassa sitt budskap när information når ut till personer i länder där religionen spelar en stor roll, och där kristna är i minoritet och en utsatt grupp i samhället. Det handlar även om att synen på sociala insatser skiljer sig åt i olika kulturer, synen på svaga grupper är olika och beslut tas utifrån information som vi i Sverige kanske skulle bedöma som irrelevant.

Sammanfattning och merläsning
Operation Mercy är en tämligen anonym organisation i Sverige. Organisationen verkar ofta i länder där andra hjälporganisationer redan lämnat på grund av oroligheter och det gör kommunikationsarbetet i Sverige extra viktigt. Det finns involverade personer som lever under tuffa förhållanden och som behöver såväl stöd som uppmuntran. Att berätta om deras arbete i det lilla kan få stora positiva konsekvenser.

Jag hade vid tiden för min insats en liten bild över vad Operation Mercy arbetar med och har lärt mig mer och mer åren som gått sen dess att jag levde med kunskapen om Operation Mercy (eftersom jag byggde deras förra webbplats). Du finner dagens webbplats på http://www.mercy.se/ och idag används Joomla istället för den WordPress-webbplats jag byggde (och som kom att fungera som språngbräda till en bättre webbnärvaro).

Att kombinera logistikens flödesmetodik vid webbutveckling funkar. Jag använde enkla flöden för att illustrera och förklara samt för att hjälpa andra i arbetsgruppen att förstå nyttan med flödeskartläggning. Mätningen var också väldigt enkel men fullt tillräcklig för att visa på delledtidernas inverkan på den totala ledtiden, från att grundmaterial inkommer och fram till den punkt när en färdig artikel var redo att sändas vidare för redaktörsarbetet innan publicering i rätt kanal.

Scenariot är att det finns tre bloggar som alla ligger på subdomäner till en stor e-butik, där den senare inte kör WordPress. Målet är att foga samman bloggarna i en enda WordPress Multisite. Men hur löser jag problemet med att huvuddomänen inte kör WordPress och därmed inte kan utgöra nätverkets huvud?

Domänen jag arbetar med för det här beskrivande blogginlägget är fotpall.se och under den moderdomänen har jag skapat en underkatalog där jag installerat WordPress, för att simulera att fotpall.se kör ett annat CMS.

Underkatalogens namn har jag matchat mot en subdomän under fotpall.se där målet är att besökare ska besöka subdomän.fotpall.se fast än WP egentligen ligger i fotpall.se/underkatalog/.

Subdomänen skapar jag under menyvalet Webbplatser i cPanel hos City Network (klicka på Lägg till, under listan med dina domäner, och välj subdomän).

  • Jag skapar ett nätverk (Multisite MU) och på http://www.fotpall.se/inredning/wp-admin/network/plugins.php aktiverade jag tillägget (för nätverk).
  • Jag kopierar filen sunset.php till wp-content (filen finns i tilläggets mapp) och lägger till define( ‘SUNRISE’, ‘on’ ); i wp-config (på raden ovanför require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’)).

Det fungerade inte. När jag gjort ovanstående så får jag meddelandet “Warning! This plugin will only work if WordPress is installed in the root directory of your webserver. It is currently installed in ’/inredning/’.”

Kan det möjligen lösas genom att redigera index.php och “lura” tillägget att WordPress finns i sitt root directory?

  • Jag redigerar index.php och under /** Loads the WordPress Environment and Template */ redigerar jag require(‘./wp-blog-header.php’); så att det istället står
    require(‘./inredning/wp-blog-header.php’);

Ingen skillnad :(

Vad har jag missat? Finns det en annan lösning?

Jag fick hjälp med ovanstående genom att läsa: http://sulo.se/2010/06/18/wordpress-3-0-med-multi-site-domain-mapping/