BJÖRN: PappaBlogg – BjornSennbrink.se

Björn om att vara fyrabarnspappa och allt relaterat till föräldrarollen.


BjornSennbrink.se äras idag med en gästskribent som skriver om tvångs-fertilisering som lösning på den så kallade kvinnofällan, som uppstått i vissa politikers medvetanden när det talas om ett slopande av vårdnadsbidraget – det verktyg kommuner har för att avlasta barnomsorgen och för att ge föräldrar den valfrihet vi förtjänar.


Det är väldigt mycket skriverier om den uppmärksammade kvinnofällan: att det finns flera stackars mammor som tvingas stanna hemma med sina hemska, krävande barn. De vill egentligen inget annat än komma ut på arbetsmarknaden igen, men samhället sätter press på dom att vara hemma. Så de sitter i sin tvsoffa hela dagarna, med ett eller flera barn springandes kring sina fötter och bara vantrivs. Och de som påstår sig trivas med det känner sig antagligen tvingade av sina män att säga så. Om de faktiskt talar sanning, trivs de för att de får håva in skattebetalarnas pengar i form av bidrag.

De som nu upplyst oss alla om hur hemskt detta är, jobbar även på att hitta lösningar för att hjälpa mammorna. Det finns flera förslag på hur man kan gå till väga. Ett av dom är att barn redan från 4 eller 6 månader ska kunna gå på dagis. Ett annat är att det ska bli “dagisplikt” från 3 år. INGEN mamma ska behöva säga att hon faktiskt vill ta hand om sina barn själv! Det är uråldrigt och omodernt.

Läs mer


Skattereduktionen för läxhjälp ska slopas, förutsatt att SVMP-regeringens budget för 2015 klubbas i sin helhet. Det är beklämmande att se en regering som så tydligt sätter ideologiska principer före medborgarnas frihet att välja. Läxhjälp-debatten omgärdas dessutom av lösa argument t.ex. att det bara är de allra rikaste som har råd att ge sina barn tjänsten. Idag spinner jag vidare på ämnet läxhjälp:

Jag är inte bara företagare, jag är även pappa och mina döttrar kommer en dag i framtiden att börja skolan. Jag vet inte hur skolan ser ut då men jag kan anta att den är i mycket som idag. Om det då finns möjlighet för mig att dra nytt av en tjänst som hjälper mina barn med läxorna tror jag att det kommer att leda till en dubbel vinst: En vinst för oss som familj och en vinst för samhället i stort.

Läs mer


Skattereduktion för läxhjälp ska slopas 1 januari 2015. Möjligheten att ge dina barn hjälp med skolgången ska begränsas. Företag som erbjuder tjänsten läxhjälp ska förminskas i betydelse. Den rödgröna regeringen går får klarhet till klarhet: De gör sitt bästa för att begränsa familjers självbestämmande och frihet. Helt i enlighet med socialistisk och vänstervriden tradition.

Reducerad skatt för läxhjälp infördes 2007 där barnpassning kunde kombineras med läxhjälp för barn i grundskola. 2013 ändrades lagen så att även elever i gymnasieskola omfattades av bestämmelserna och det blev samtidigt möjligt att separera barnpassningen från läxhjälpen. Motstånd mot beslutet kom från Skolverket, Lärarnas riksförbund och den politiska oppositionen – Inför budgetpropositionen för 2015 släppte Finansdepartementet en promemoria innehållandes ett förslag om slopad skattereduktion för läxhjälp.

Promemorians förslag är att den särskilda bestämmelsen om skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas. Bestämmelserna för barnpassning ändras så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete. Referens: Punkt 8.2 i http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/74/41/df3a092c.pdf.

Läs mer

Sverige är uppochner, bakochfram och ur tiden. Det Sverige som jag önskar mig motarbetas av den nu sittande regeringen: De vill begränsa din och min rätt att göra egna livsval – Allt i jämställdhetens och arbetslinjens namn.

Fakta: Kvinnor har lägre lön än män sett ur ett längre statistiskt perspektiv. Det bidrar bl.a. till att kvinnor får lägre pension. För att motverka det ska vårdnadsbidraget tas bort.

De talar om att det här lilla bidraget är en “mammafälla” eller en “kvinnofälla” och att det inte är “jämställt”. Målet med ett slopat vårdnadsbidrag är att tvinga kvinnor (och män) ut i arbetslivet. Det är en tankesnurra som fallerar grovt.

Än värre blir det när vi börjar tala om oavlönat arbete. Mammor och pappor som väljer att vara hemma utan att plocka ut föräldradagar ses som ett hot. Svenskarna ska arbeta. De ska betala skatt. Små barn uppfostras bäst av pedagoger på dagis/förskolor och allra helst redan från ett års ålder.

Föräldrar som väljer att inte arbeta, som inte betalar skatt och som uppfostrar sina barn själva är ett hot mot samhällskroppen, enligt Stefan Löfven och hans hantlangare. Allt detta blir väldigt underligt när vi dessutom frågar ledande lokala politiker om vad utfallet blir för kommunens ekonomi när vårdnadsbidraget tas bort:

Vårdnadsbidraget är självfinansierat i Örebro

Vårdnadsbidraget är självfinansierat i Örebro

Läs mer

Kolmården nordost om Norrköping är ett måste-resmål när du har barn. Det är guld värt att se små barn titta på och interagera med djuren på Kolmården.

Vi besökte Kolmården för flera år sen, 2008 eller 2009, jag och frugan. Det var svettigt men trevligt. Att vi den gången körde ner i en lånad bil utan AC i 30 graders värme frestade på. Årets resa företogs också i en lånad bil, denna gång med AC.

Vi stuvade in nästan allt kvällen före och hade laddat i bilen med såväl mackor som dricka. Vi körde tidigt från Örebro för att hinna fram till att Kolmården öppnar. Entrépriset är högt varför vi ville få ut så mycket som möjligt. Det fanns dessutom ett hot mot trivseln i form av annalkande regnoväder.

Läs mer