BJÖRN: Jobb och företagande – BjornSennbrink.se

Tankar, vägledning etc. kring arbetsmarknad och egenföretagande.


webbstrateg

webbstrateg


Pontus Vinderos som bloggar på http://www.webbstrateg.nu/ har en ny undersida på sin sajt. På den sidan kan du enkelt hitta jobb som webbstrateg och liknande.

Nischade jobbsajter tror jag är framtiden. Platsbanken svämmar över av bemanningsföretag och rekryterare som alla fått samma jobb att hitta kandidat till. Det finns guldkorn även på Platsbanken och det är lätt för en arbetsgivare att komma igång där. Nackdelen är att du kanske inte når ut till rätt personer med rätt kompetens.

http://www.webbstrateg.nu/nu-hittar-du-lediga-jobb-pa-webbstrateg-nu/

Det är idag väldigt populärt att peka på egenföretagandet som en möjlig väg ut ur arbetslöshet. Det finns massor av kurser, utbildningar, bidrag och stöd att ta del av. Men det talas väldigt tyst om att du som arbetslös är på väg rakt ut för stupet, bort från ekonomisk trygghet och socialt stöd. Du ska dessutom komma att ifrågasättas gång på gång rörande din kompetens.

Det finns framgångssagor om personer som lyckats med sina företag. De tjänar bra med pengar och när dessa personer jämförs med anställda eller arbetslösa blir det polariserat så det förslår.

Det finns en verklighet i att driva företag som bara vi som gör det vet om. Ska du starta företag eller har planer på det vill jag ruska om dig lite så du förstår vad du ger dig in på:

Läs mer

Relation till arbetsgivare (att vara anställd arbetstagare)
Jag har varit både anställd och egenföretagare de senaste 10-15 åren. Här presenterar jag olika synsätt på relationen mellan dig som anställd och din arbetsgivare.

  1. Du som är anställd säljer din kompetens till din arbetsgivare. Det är ett sätt att se på det.
  2. Ett annat sätt att se på det är att arbetsgivaren är snäll som ger dig ett jobb.
  3. Ett tredje sätt att se på det är att arbetsgivaren är snäll som ger dig jobbet som du har kompetens för och nåde arbetsgivaren om du inte erhåller alla förmåner som du har rätt till, även om du inte alltid gör ett bra jobb.
  4. Ett fjärde sätt att se på det är att du tack vare din kompetens har förståelse för att din arbetsgivare inte är mer än en människa och att hon är styrd av regler som du inte alltid ser eller förstår dig på. Jag hoppas att det fjärde synsättet är vad du föredrar, precis som jag gör.

Läs mer

Skriv avtal
Rädsla att förlora en kund är sannolikt den största anledningen till att en konsult går med på ett uppdrag utan ett skriftligt avtal. Jag har själv känt så och ibland gått in i uppdrag där utfallet blev allt annat än önskvärt. Om jag bara hade haft mer is i magen och krävt ett skriftliga avtal..

Det behöver inte vara några avtal i stil med Apples användarvillkor som sträcker sig över 56 sidor eller så. Det kan räcka med att ni utbyter en e-postkonversation där kunden skriver att de köper tjänster av dig och att tjänsterna är listade i mailet. Särskilt för små uppdateringsjobb kan detta underlätta. Muntliga avtal gäller också även om bevisbördan blir tyngre vid eventuell tvist.

Jag tycker att du ska ta fram ett uppdragsavtal med punkterna:
Beställare, leverantör, sammanfattning, leveransvillkor, betalningsvillkor, vad som gäller vid försening, faktorer som kan tillåtas infinna sig som giltiga skäl till försening, upphovsrätt, rätt till tjänsterna innan och efter betalning, tekniska förutsättningar och vem som ska svara för dessa, hur mycket arbete du ska lägga ner efter leverans och vad din ersättning ska vara, vem som har ansvar för ev. fel i tjänsten och tidsbegränsningar i åtagande för sådana fel med mera med mera.

Läs mer

Idag är jag officiellt tillbaka på banan igen. Jag har varit ”ledig” från 21 december förra året och det var först förra veckan som jag började webba igen på allvar.

Nytt i år är att jag måste minska mina telefontider, från hela dagar till några timmar varje förmiddag. Det är även på förmiddagarna som jag kan arbeta ostört eftersom jag på eftermiddagarna har hand min dotter. Min fru som skötte det tidigare, påbörjade en anställning för en månad sen.

Nytt på WP-fronten är att jag istället för att erbjuda webbprogrammering själv kommer att baka in det i hela mitt erbjudande. Jag titulerar mig som webbkonsult med betydelsen att jag är en leverantör över ett brett spektrum, att jag tar huvudansvar för ett företags webbnärvaro, samordnar, planerar, styr och coachar.

Läs mer

När jag var i USA nyligen hade jag sängen på ett kontor. Bokhyllan var fylld av IT-litteratur och bland alla manualer hittade jag en bok om Boo.com (IT-bubblan som sprack).

Gunnar Lindstedts bok om Boo.com är intressant för alla vi som på något sätt påverkades av IT-yrans uppgång och fall.

Det är pang på genom hela boken och det är egentligen bara sista sidorna vi kan vara utan, där Gunnar raljerar över att IT är hemskt och att skolbarn ska ges mer gymnastik istället för att slösa bort tiden vid datorn.

Boo.com var ett företag som under IT-yran 1998-2000. Boo.com värderades till flera hundra miljoner dollar även fast intäkterna och lönsamheten uteblivit under uppstartsfasen. De storslagna planerna var i själva verket ett luftslott uppbyggt av förväntningar om framtida vinster.

Brist på intern styrning, diffusa specifikationer om ens några, slöseri med riskkapital och ständiga förseningar av webbplatsen bidrog sakta men säkert till undergången. När sajten väl lanserades gjordes den med försening och en komplexitet som närapå omöjliggjorde köp. Lägg där till en kostnadsbild utöver det vanliga.

En annan bok på uppstartstemat är Startup: A Silicon Valley Adventure, av Jerry Kaplan. Den handlar om uppstarten av ett företag, GO, som skulle tillverka en handdator styrd med penna. Samma sak här, förväntningar och pengar som slutar med att bägge försvinner.

Där boken om Boo.com är lättläst (på svenska) är boken om GO desto svårare. Den senare innehåller väldigt detaljerade miljö- och personbeskrivningar vilket är lite tröttande i längden, men inte desto mindre intressant. Två böcker, en om webben och en om hårdvara. Läsvärt för alla som driver eget och vill få perspektiv på tillvaron.

En bok som jag läser just nu inleder med att beskriva hur organisationer utvecklats fram till dagens process- och flödesinriktade verksamheter.

Grundläggande kunskap för de flesta med minsta intresse för näringsliv men samtidigt en behövlig repetition för att förstå hur något så abstrakt som sociala nätverk kan tillåtas påverka ledarskap och företagsledning.

Mindpark skriver om hur webb 2.0 är mer än en teknisk webbtrend och definition. Jag håller med och rekommenderar också läsning av artikeln på IDG.se, där det diskuteras hur synen på ledarskap förändras.

Vissa ledare av den gamla skolan uttrycker sitt motstånd mot en ordning som värderar underhuggarnas åsikter minst lika högt som de från personen högst upp på den hierarkiska pyramiden.

En sak jag tagit med mig från min utbildning till logistiker är konceptet ”spindeln mitt i nätet”. Det är sant att ett fågelperspektiv är nödvändigt men om jag inte kan samarbeta med personer oavsett var i ledarskapspyramiden som de befinner sig, kommer jag inte att bli långlivad. Eller?

Platta organisationer är ingen nyhet och har tillämpats med varierande framgång. En del verksamheter kräver tydligt ledarskap och pyramiden går inte att välta utan att företaget stjälper. Andra verksamheter är mer mottagliga för nätverkstänkandet och lyckas tack vare samordning åstadkomma underverk (IKEA som bygger möbler så de passar på lastpallen).

Boken jag läser heter ”Bli en bättre coach och mentor”, av Henry Egidius. Inledningskapitlen är stundtals mest ordbajseri om hur coaching ska definieras och hur det ligger rätt i tiden osv. Men det finns en del guldkorn:

”Snabba och frekventa förändringar är nödvändiga i många verksamheter – men organisationer är av naturen tröga.”
Här är det lätt att visualisera hur pyramidens alla chefsled måste passeras innan något blir gjort, något som med en plattare organisation kanske skulle kunna genomföras snabbare. Ett personalnätverk understött av modern teknik skulle rent av kunna minimera behovet av inblandning av högre chefsled.

Låt de som berörs av förändringen komma med lösningsförslag och stimulera dem till att ta fram sådana. Dock värt att nämnas är att målstyrning inte är ett nytt fenomen men att det idag finns verktyg för att stimulera till ex. kompetensutveckling utan att förlora kontrollen.

”Det folk känner behov av är inte vägledning och instruktion om hur man ska fungera enligt givna mallar. Det är (..) hjälp att bli ännu bättre (man vill ha).”
Till sin hjälp att bli bättre har ”folk” tack vare webb 2.0-teknik en stor portion kollektivt klokskap till förfogande, som Gary Hamel säger i artikeln från IDG. Vad det här visar är att tekniken finns, kunskapen finns, nätverken är högst verkliga men det finns tyvärr alldeles för många företagsledningar som inte tagit fasta på möjligheterna som kommer med det här.

Spontant verkar den här diskussionen inte skilja sig alltför mycket från teorier kring gruppdynamik och inte heller så lite olikt vad jag drillades i nyligen, med helhetsperspektiv på verksamheter, samarbete över avdelningar, förståelse för att alla mottagare i flödet är kunder, att pull är bättre än push, och att har du bara dunderkoll på allt som händer får du automatiskt makt.

Men då är vi tillbaka på toppen av pyramiden..
Med makt kommer rädslan att förlora kontrollen över vad man kämpat sig till. Varför ska en chef med underhuggare låta de senare ta steget uppåt (framåt?) i organisationen när dagen chef jobbat sig upp inom företaget, lärt sig det mesta om det mesta och nu sitter på en stor portion kunskap?

Förstår du vad jag menar? Chefen sitter på all kunskap, styr företaget och underhuggarna. Om kunskapen istället skulle spridas ner i organisation skulle den utvecklas av de som i sitt dagliga arbete har nytta av den.

Personalen kan för att återknyta till inledningen, liknas vid utvecklare och användare av program med öppen källkod. När flera, som direkt berörs, tillåts samarbeta mot det gemensamma målet om att saker ska bli bättre minskar makten som högste hönset besitter.

Frågan man kan ställa sig är; vad som är bäst?
En allvetande företagsledare utan vidare förståelse för hur ledarskap 2.0 är nyckeln till framgång eller en personalstyrka med delat hög kompetens som nätverkar fram bättre produkter och tjänster?