Intressant och Tänkvärt

De djupare och mer personliga texterna.

ROI-modellen applicerad på Arbetstid vs. Frihet = Personlig konkurs

Du som är anställd och jag som är egenföretagare säljer tid. Vi har gjort ett val att avsätta tid, för att få pengar, så att vi kan köpa fri tid (nej, inte särskrivning): Vi har tid, vi säljer tid, så att vi kan köpa tid. Vi har frihet, vi avstår frihet, för att kunna köpa […]

Min låtsasmorfar Eric Tapper är död

Eric Tapper – min låtsasmorfar – är död. Eric kom in i våra liv för mer än 20 år sen efter att min morfar hade lämnat min mormor för en annan man. Eric var en god make, en hyvens prick, händig som få och stor fantast av franska bilar. Jag minns inte det exakta årtalet […]

Vårdnadsbidraget är en möjlighet – inte ett hot

Sverige är uppochner, bakochfram och ur tiden. Det Sverige som jag önskar mig motarbetas av den nu sittande regeringen: De vill begränsa din och min rätt att göra egna livsval – Allt i jämställdhetens och arbetslinjens namn. Fakta: Kvinnor har lägre lön än män sett ur ett längre statistiskt perspektiv. Det bidrar bl.a. till att […]