Användarvillkor är något som intresserat mig väldigt mycket de senaste 3-4 åren. Jag hade våren 2010 uppdraget att författa ett par sådana dokument och tycker idag att alltför många alldeles för lättvindigt kryssar i rutan “ja jag godkänner villkoren” och sen blir medlemmar, genomför ett köp, lägger upp en annons osv.

Instagram-stormen för lite sen fokuserade på vad som angavs i användarvillkoren. Innan de backade från sina villkor tog sig Instagram rätten att i princip sälja dina bilder. Reaktionen blev enorm, vilket inte är så konstigt med tanke på spridningen av tjänsten över världen. Detta med att någon ska tjäna pengar på vad du producerar är inte populärt i alla kretsar, men något nödvändigt om du som tjänsteleverantör inte har några andra intäktskällor att tala om.

För oss svenskar är detta med användarvillkor, tror jag, något som förbises. Jag tror att det mycket hänger samman med hur Google och Facebook penetrerat våra privatliv. Bägge företagen erbjuder makalöst bra tjänster, på bekostnad av den personliga integriteten och våra rättigheter till det material som vi publicerar. Att plöja igenom juridiska dokument är inget som lockar…men vad får detta för konsekvenser för den enskilde?

En dom från Stockholms tingsrätt daterad 2012-10-12 lyftes fram av Dagens Juridik den 21 januari 2013. Fallet handlar om en privatpersons yrkande på skadestånd baserat på att Blocket använt hans fotografi (som jag antar att han laddat upp som bilaga till Blocket-annons i samband med försäljning), i en annons för Swedbank. Enligt kärande i en kommentar på Dagens Juridiks artikel så har prövningstillstånd meddelats av hovrätten 27 november, varför denna tingsrättsdom inte ska anses ha vunnit laga kraft (än).

Jag tycker att fallet, trots att tingsrättsdomen inte vunnit laga kraft, är intressant att följa. Blocket har pekat på de användarvillkor som annonsören ingår vid köp av annonsplats, att dessa villkor ska gälla före vad en lagstiftning om upphovsrätt säger. Kärande i det aktuella rättsfallet yrkade på skälig ersättning för utnyttjande av fotografiet, skadestånd på grund av kränkning av den ideella rätten (utebliven namnangivelse) och skadestånd på grund av avtalsbrott.

Domskälen är bl.a. att bilden i fråga inte anses svara upp emot den originalitet som krävs för att bilden ska anses vara skyddat som ett upphovsrättsligt verk, däremot skyddat som fotografisk bild. Tingsrätten konstaterar även att lydelsen i användarvillkoren (”Upphovsrätt: Alla rättigheter till annonstexten och bilden överlåts till B locket AB.”) gör att det inte råder någon tvekan om att kärande överlåtit bildrättigheterna på motparten. Men som sagt, denna dom har inte vunnit laga kraft så det ska bli intressant att se vad som händer i hovrätten.

Jag skriver om det här för att jag har ett intresse av de här frågorna. Jag tar inte ställning för eller emot kärande eller svarande. Det är vad som kommer ut av detta som är av intresse för mig. Tingsrättens dom fick jag tag i via DagensJuridik.se där du efter att ha registrerat dig kan ladda ner domen som PDF. Jag ringde även till Svea Hovrätt för att höra mig för om överklagandet dit. Hovrätten sa att ärendet (i skrivande stund) inte har avgjorts.