Jag har levererat WordPress-tjänster i drygt fem år nu och kan väldigt mycket om produktionscykler, processer och arbetsflöden.

Här ger jag dig som beställare av WordPress-tjänster några tips på vad du bör ha koll på inför att du beställer tjänsterna och också vad du kan göra för att underlätta vid produktionen/leveransen.

Gör en egen behovsanalys
Det här är viktigt även om det tar tid. Är du ensamföretagare räcker det med att du frågar dig själv vad du har behov av. Arbetar du på ett större företag där många av dina kollegor använder webbplatsen för att exempelvis serva kunder med produktinformation, VD skriver brev till aktieägarna och webbplatsen är en naturlig kontaktväg för era kunder, då ska du börja med en intern behovsanalys eller nulägeskartläggning. Formulera dig gärna i punktform med så saklig information som möjligt. Tyckandet och känslorna kan du notera men du bör separera fakta från det emotionella.

Fakta tillsammans med känslor kan du om du vill sammanfoga till en rapport. Den rapporten har du sen som underlag när du skapar en specifikation. Specifikationen är vad du presenterar när du tar kontakt med leverantörer. Försök att vara så detaljerad som möjligt i specifikationen och samtidigt ha ett öppet sinne för vad leverantörerna kommer att föreslå.

Förstå att alla leverantörer inte sitter och rullar tummarna när du tar kontakt
Det finns många som kan leverera WordPress-tjänster i Sverige, men bli inte förvånad om du får ett “tyvärr, vi kan inte leverera” eller “Ja visst, men leveranstiden blir dubbelt så lång”. Det senare torde vara ett uttryck för skillnaden mellan leverantörens kunskaper om WordPress-utveckling, aktuellt arbetsbelastning och dina (eller beslutsfattarens) önskemål om leveranstid och totalkostnad. Har du tur hittar du en leverantör som kan matcha din förfrågan och om inte får du förbereda dig på förhandling eller arbete med att finna en alternativ leverantör.

Välj inte första bästa leverantör och var resonlig
Gör inte misstaget att anlita en leverantör utan att först ha varit i kontakt med flera andra. Beroende på säsong, din budget och önskemål om leveranstid så kan det löna sig att spela ut leverantörerna mot varandra. Fast om du saknar förhandlingsvana eller är oerfaren när det kommer till inköp av WordPress-tjänster det kan lika gärna bli så att du står där med en specifikation och ingen vill leverera till dig.

Innan du väljer en leverantör är det viktigt att du tar referenser. Förvänta dig minst en eller två referenser för den typen av WP-jobb som du är på väg att beställa. Nöj dig inte med att titta på färdiga webbplatser, be om kontaktpersoner. Och snälla, gå inte endast på dummysajter hur snygga de än må bara.

Många webbkonsulter har egna webbplatser som kanske är snygga och så men som knappast kan fungera som referenser om dessa sajter nu inte är livskraftiga tjänster med många användare. Men detta är inte en absolut sanning då vissa egna webbprojekt kan vara fullt dugliga som referens för det aktuella WP-jobbet.

Kommunicera och håll dig till planeringen
Oavsett om du betalar löpande per timma eller om du får leverans till ett fast pris bör relationen med leverantören präglas av respekt och förståelse. Det omvända ska gälla från leverantörens sida och om kommunikationen fungerar som planerat bör inte detta vara ett problem.

Problem kan uppstå om du som beställare inte håller dig till planeringen, inte är tillgänglig för möten eller kanske till och med ändrar planeringen utan att meddela leverantören. När leverantören sen undrar vad som händer och du meddelar avsteg från planeringen bör det underbyggas med bra argumentation.

Det finns skeenden i en produktion där beställare och leverantör kanske inte kommunicerar dagligen, och leverantören (tror jag) vill veta vad som ska produceras i nästa steg och inte bli totalt överraskad över något oväntat.

Fråga om allt innan produktionen startar
Om du fått i uppdrag eller om du är beställare själv av t.ex. en mobilanpassad webbplats. Har du en bra och aktuell bild av vad mobilanpassning innebär? Har du kollat på flytande element och att utseende på webbplatsen ändrar sig? För att om du inte har den kollen och beställer en mobilanpassad webbplats kanske du kommer att bli aningen förvånad.

Fråga även om utbildning och support. Fråga om vem som har ansvaret för driften efter att webbplatsen är lanserad. Fråga om uppdateringar av WordPress i framtiden och förväntad merkostnad skulle dagens webbplats ej längre fungera till hundra procent med senaste WordPress-versionen.

Fråga om vilka möjligheter det finns att göra såväl små som stora uppdateringar av innehållet, på hela webbplatsen (och inte bara nyhetsflödet). Fråga om det behövs grundläggande HTML-kunskaper för att uppdatera webbplatsen, nu och i framtiden.

Betala i tid
Det finns inget värre än kunder som inte betalar för sig. Det är ingen välgörenhet vi WordPress-konsulter bedriver och om du inte betalar kan du räkna med att både engagemang, vilja att hjälpa och nivå på humöret minskar. De kunder jag haft som inte betalat i tid kan räknas på ett par fingrar och i de fallen har det handlat om oklarheter huruvida en WP-sajt varit färdigproducerad eller inte.

Att betala och att få betalt bygger på att det finns bra uppdragsavtal där det tydligt framgår vad som ska produceras, hur snabbt och hur det ska fungera när sajten eller delprodjektet ska anses vara levererat. Bra avtal är en trygghet för både beställare och leverantörer av WordPress-tjänster.