Du som i egenskap av privatperson, företagare eller anställd på ett företag, kommer förr eller senare att sända en prisförfrågan. Här kommer tips på fem saker att tänka på, hur du kan skriva om dina behov och vad du har att förvänta dig.

1 – En prisförfrågan är inte en begäran om offert. Det är skillnad på olika. En offert är juridiskt bindande om du lämnar en ”ren accept”, inte alla företag vill lämna offerter om de inte är helt säkra på att de kan leverera eller att du kan betala. Där kan ett prisförslag, ett cirkapris eller en uppskattad totalkostnad verka som ett mellanting. Vissa företag kräver att en specifikation föregår offerten, ibland behövs ingen närmare specifikation, ibland krävs en flera sidor lång specifikation, ibland får du betala för att få hjälp med att ta fram specifikationen.

2 – En bra prisförfrågan beskriver ett nuläge och ett eller flera framtida lägen/mål. Är du i färd med att köpa WordPress-tjänster kan en förfrågan innehålla t.ex. Vi har en webbplats på WordPress och vi vill erbjuda bokningar av utbildningar, kan vi använda WooCommerce?

3 – En bra prisförfrågan har vidare föregåtts av en företagsintern diskussion, ett samtal runt köksbordet och ett beslut att han/hon, en auktoriserad person eller firmatecknare ska ta kontakt med leverantören. Lite ordning på torpet underlättar framtida samarbete.

4 – En bra prisförfrågan kan som ovan nämnt innehålla en specifikation. Men om det inte är görbart eller alltför tidskrävande, kan tydlighet kring förväntningar vara trevligt. Om du är köpare av digitala tjänster kan din förfrågan inkludera t.ex. önskad leveranstid, att du är öppen med hur mycket support ni behöver, hur mycket ni själva vill vara delaktiga i en produktion, att det ev. finns behov av uppdateringar efter leverans. Så här kan du skriva: Vi vill jobba aktivt med innehållsmarknadsföring. Vi behöver dessutom en rådgivande part som kan hjälpa oss att få snurr på skutan med automatisk delning till social media. En del av det operativa vill vi göra själv och det ska vara klart i förrgår.

5 – En riktigt bra prisförfrågan innehåller uppgiften om hur mycket pengar du har. Du är kanske novis inom inköp av vissa tjänster och har 3000 kronor, som du tycker är jättemycket pengar. Att då vända dig till en leverantör som fakturerar minst det tiodubbla åsamkar bara dig och leverantören onödig huvudvärk. En webbplats på WordPress kan t.ex. kosta allt från 5000 kr till en halv miljon kronor. Att hålla tillbaka uppgiften om din budget kan leda till att vändande post innehåller ett förslag som är helt uppåt väggarna och du får inte vad du önskar dig.