Trädgårdsgatan i Örebro

Trädgårdsgatan i Örebro är aktuell för ombyggnad. Gatan löper genom sydöstra delen av centrala Örebro och tjänar bl.a. som utryckningsväg för ambulanser samt som genomfartsled för alla som ska parkera på Stortorget, för de som ska till Östra delarna av Örebro och för de som kommer norrifrån och ska vidare söderut.

Enligt de planer som presenterats ska den idag tvåfiliga gatan göras smalare. Det är faktiskt lite märkligt eftersom det inte var alltför länge sen som gatan gjordes bredare i södergående riktning. Jag körde taxi förr och då hade jag dunderkoll på alla gators förutsättningar att mata trafik.

Det som ska ske nu är att södergående trafik ska få en fil och norrgående (mot sjukhuset) ska få två filer. Den yta som blir över ska vigas åt oskyddade trafikanter. Det är inte en så dum idé med tanke på att Trädgårdsgatan idag inte är särskilt cykel- eller promenadvänlig.

Jag förstår tanken bakom att göra gatan smalare. Målet är att biltrafiken ska minska och därmed utsläppen. Det kan inte vara roligt att bo utefter Trädgårdsgatan. Trafikmängden är ansenlig när det dags för rusningstrafiken men även på dagtid korkar det lätt igen.