Inlägg

Bye bye Örebro

Vi flyttar från Brickebacken och Örebro

Jag har bott i hyreslägenhet hela tiden sen jag flyttade hemifrån i början av 1998. Min första lägenhet låg på Oskarsplatsen 1 i centrala Örebro. Min morfar kände mina dåvarande grannar som kände fastighetsägaren. Jag gick före i kön och fick min första lägenhet, en enrummare på 27 kvadratmeter.

Nästa lägenhet som jag flyttade till (2004) låg i Brickebacken på Enrisvägen. Jag hade börjat läsa psykologi vid Örebro universitet och ville bo högst upp, utan grannar som klampade i taket. Lägenheten på Oskarsplatsen var nämligen extremt lyhörd. Det försvann på Enrisvägen med mig högst upp.

För en som vuxit upp i villa är det dock svårt att bli av med irritationen av att höra andra människor leva sin liv. Särskilt när de sitter på balkongen under och röker. Eller när de festar hårt onsdag, fredag och lördag. Det var med lättnad som jag 2007 flyttade till Tallrisvägen.

Här har vi bott i 9,5 år! Redigt lång tid med tanke på hur länge jag bodde i de tidigare lägenheterna. Här har vi haft våra duster med hårt festande grannar. Vi har också varit tacksamma att bo granne med döva eller hörselskadade, på det stora hela har det varit bra. Närheten till skogen, frisk luft jämfört med inne i Örebro och alltid sittplats på stadsbussen.

Tyvärr och jag måste skriva tyvärr, har de senaste årens negativa spiral för området starkt bidragit till vårt beslut att lämna Örebro. Först stängdes Coop och ersattes av MatÖppet med sitt konstiga sortiment. Centrum som förr kunde sprudla av liv är idag en ogästvänlig öppen yta med en centrumbyggnad i förfall.

Spektaklet med stängd barnavårdscentral (läs här, här, här och här) spädde ytterligare vår längtan härifrån. Tragiskt men sant. När området inte kan erbjuda en god service till oss och inga av våra barn går på dagis här, varför stanna kvar?

Nyligen föregick vi en öppen visning på en bostadsrätt på en ort ca 30 minuter från Örebro. Vi la ett bud och bad om privat visning. Vi kollade på lägenheten och skrev kontrakt samma dag. Till sommaren är vi ute ur vår lägenhet i Örebro.

Att köpa vår bostad har varit en jobbig process. Vi var på ca 10 visningar innan vi fick köpa. Inte sällan drog budgivningen iväg rejält och vi sträckte oss långt längre än vi hade kunna föreställa oss. Det fanns dock alltid någon annan med mer pengar som gjorde att vi förlorade.

Nu har vi vunnit. Vi har vunnit ett större boende. Vi har vunnit möjligheten att fortsätta leva vårt liv på en plats som vi nu på avstånd ser erbjuda både samhällsservice och en framtid för en växande småbarnsfamilj.

Örebro måste prioritera vattentillgång framför expansionen mot 2040

Örebro kommun har publicerat översiktsplaner och dokument som beskriver planer på hur staden ska växa. Det är ambitiösa projekt som säkerligen kommer att genomföras vare sig medborgarna vill det eller inte. Det finns dock ett hinder mot expansionen: Vatten!

Ja du läste rätt, det råder vattenbrist i Örebro.

Det sägs bero för lite regn och för låga nivåer i de sjöar som förser Örebro och dess 100K+ invånare med dricksvatten, rent badvatten och bruksvatten.

Strax innan jul kom en uppmaning om att snåla på vattenförbrukningen. Det gav faktiskt resultat. Förbrukningen minskade med över 1 miljon liter per dygn.

Det är sjöarna Ölen och Tofte, uppströms Svartån, som drabbas när Örebro behöver överleva. Några få hushåll är såklart kritiska men det spelar ingen roll. 100,000+ människors behov går före några de hos några dussin. Örebro kommun kan gott kompensera dessa kritiska röster med t.ex. reda pengar genom att betala ombyggnationer av bryggor mm.

Men tillbaka till expansionen, framtidens Örebro 2040. Jag kan säga direkt att jag kommer att vara kritisk. Dels för att expansionsplanerna finns i direkt anslutning till där jag bor nu och för att staden förtätas än mer.

Utan att vara miljöpartist ser jag direkt att grönområden som idag både ger möjlighet till aktiv fritid och fungerar som barriärer mot tungt trafikerade vägar, planeras att byggas bort.

Här i södra Örebro är det expansionsplanerna söder om Brickebacken och väster om Brickebacken samt expansionen intill Glomman som jag vänder mig mot.

Söder om Brickebacken finns ett skogs- och strövområde, innan du på stigar kan ta dig till Norra Bro. Västerut ligger i grustäkt med väldigt mycket tung trafik. Ett stenkast söder om bergtäkten ligger soptippen och intill den; biogasanläggningen med sin stank.

Jag är ingen biolog men det är inte långsökt att tänka sig skogen som barriär mot såväl buller som stank. För decennier sedan bestämdes det att den här delen av Örebro skulle ha en soptipp och en bergtäkt. Att då komma på tanken att bebygga skogen intill är för mig helt främmande.

Skogen alldeles söder om Brickebacken består av kan man säga två delar:

  • En del är ett fint område att besöka året om, vandra runt på stigarna, bara några minuters promenad från betongen och du är i skogen.
  • Den andra delen är ett kalhygge med massor av sly. Det är sankt i mitten och det sluttar ner från Brickebacken i sydvästlig riktning.

Jag tror även att de boende i Norra bro valt att betala många miljoner kronor för sina villor, just för att de inte ligger i Brickebacken, som bara är hyreshus och jämförelsevis ganska nedgånget. Fast det är billigt och jag har bott här alldeles för länge…

Örebros styrande vill bygga ihop områdena, det ruffiga med det dyra, för att ”skapa bättre möjligheter till integration bla bla bla” osv. Du vet hur det brukar låta och du vet också att det tenderar att jämna ut priserna på bostäder (läs: hyresrätterna som kommunen äger kommer att bli dyrare när Brickebacken får smaka på glansen i Norra Bro).

Det finns i Norra Bro även ett industriområde som ligger öster om genomfartsvägen. Väster om vägen ligger bostäderna. Med tanke på att det redan finns en industri så att säga med soptipp, biogasanläggning och bergtäkt, varför inte flytta Norra Bros industriområde västerut och placera det i skogen norr om bergtäkten fram till Glomman? Örebro kommun har nyligen byggt bostäder på gamla industritomter vid småbåtshamnen. Det är ingen omöjlighet således.

Fast det spelar ingen roll hur byggplanerna ser ut.

Pengarna för projektering, planering osv. måste snarast omfördelas till att finansiera pumpar, pumpstationer och vattenrör som tryggar Örebros vattentillgång de kommande decennierna.

Jag tror inte att någon byggherre har en vilja att investera i Örebro när vatten är en bristvara.

Utan vatten kommer Örebros utveckling att stagnera, inte expandera.

Farmer Event använder namn på beslutsfattare i sina YouTube-reklamfilmer

YouTube är en kanal som jag konsumerar nästan dagligen. Jag har själv ett par kanaler med sammanlagt runt 100 st klipp med 50-60,000 visningar. Video är ett bra komplement till texter och bilder, och så är det också ett av de bästa sätten för att hålla koll på vad som händer i motorvärlden (så att jag kan uppdatera min SUV-sajt).

Idag vill jag dock visa upp en metod där YouTube används för att (förhoppningsvis) nå fram till beslutsfattare i Örebro-regionen. Somliga skulle kalla detta för spam men vad Farmer Event gjort med sina reklamfilmer tycker jag är genialiskt. De har laddat upp 21 st klipp där videoklippens titlar är namnet plus arbetsplatsen för beslutsfattare i Örebro-regionen:

Läs mer