Har ni en företagsblogg?

En företagsblogg är enkel att sätta upp, det är lika lätt att administrera användare och det är busenkelt att blogga om vad som händer i företaget. En företagsblogg behöver varken vara dyr eller krångligt att skapa samt administrera.…

Datavetenskapens matematiska grunder

1.1 Vad är diskret matematik? Diskret matematik är inte diskret i den mening att presentera sig som socialt välbegåvad, oansenlig, tillbakadragen eller "grå". Det engelska ordet för diskret på det viset är discreet. Men diskret i diskret…

LISP och Diskret matematik

Innehållet på den här sidan bygger på kurslitteratur från kursen Datorvetenskapens grunder, 5p (Foundations of Computer Science). Kursen gavs vid Örebro universitet ht 2005 och lärare var Lars Karlsson (http://aass.oru.se/~lkn). Kurslitteraturen…

De 10000 minsta primtalen

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337…

Persondatorns grundprinciper

Det förekommer olika benämningar på vad en dator är. I den här texten är en dator synonymt med en persondator, avsedd för arbete hemma eller i en annan miljö. Andra benämningar kan vara PC, arbetsstation, klient och hemdator. En dator…