Björn Sennbrink – BjornSennbrink.se

Persondatorns grundprinciper

Det förekommer olika benämningar på vad en dator är. I den här texten är en dator synonymt med en persondator, avsedd för arbete hemma eller i en annan miljö. Andra benämningar kan vara PC, arbetsstation, klient och hemdator. En dator…