Björn Sennbrink – BjornSennbrink.se

Har ni en företagsblogg?

En företagsblogg är enkel att sätta upp, det är lika lätt att administrera användare och det är busenkelt att blogga om vad som händer i företaget. En företagsblogg behöver varken vara dyr eller krångligt att skapa samt administrera.…

Datavetenskapens matematiska grunder

1.1 Vad är diskret matematik? Diskret matematik är inte diskret i den mening att presentera sig som socialt välbegåvad, oansenlig, tillbakadragen eller "grå". Det engelska ordet för diskret på det viset är discreet. Men diskret i diskret…