Ett förtätat Örebro är ett flaskhalsarnas Örebro

Örebro är som många andra städer i Sverige. Vi har ett vägnät som till största delen är till för motorfordon (bilar, lastbilar, bussar, motorcyklar). Vi har även ett stort nätverk av cykelbanor och gångbanor, ofta kombinerade. Framtiden för Örebros bilister ser mörk ut eftersom illusionen om cykelstaden tyvärr verkar ha fått fotfäste i programnämnd samhällsbyggnad.

Trafikleder blir stadsgata – först ut Trädsgårdsgatan (felstavat gatunamn), står det i åtgärdslistan som publicerats hos Kristdemokraterna i Örebro m.fl.

Trädgårdsgatan i Örebro är en trafikled, en bred gata med trottoarer på bägge sidor. Det saknas cykelkörfält och trafiken är i stunder väldigt tät. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Söderut är det två filer fram till Rudbecksgatan. Norrut är det tvåfiligt förutom mellan Nygatan och Stortorget där det är enfiligt. Husfasaderna är avgränsade mot trottoarerna med några meters gräsmatta.

Trädgårdsgatan är på taxispråk något av en matargata, en gata som sväljer mycket trafik och som tjänar som bilväg till cityhandeln (parkering på Stortorget, Öster, Hamnplan). Trädgårdsgatan är även en renodlad transportväg för de som jobbar på USÖ och inne i stan. Möjligheterna att svänga av från Trädgårdsgatan är 6-8 st beroende på vad du tar med i beräkningen. Trädgårdsgatan är även en viktig gata för ambulanser och andra utryckningsfordon som med blåljusen påslagna snabbt behöver ta sig söderut (och norrut på återresan). Längre söderut, i rondellen norr om Södermalmsplan finns ett körfält rakt genom rondellen, för ambulanser på väg in till USÖ. Trädgårdsgatans betydelse för ambulanser kan således inte underskattas.

Norra länken invigdes nyligen i Stockholm. Det är en tunnel som avlastar Valhallavägen och på sikt är det tänkt att Valhallavägen ska gå ett öde till mötes liknande det som Trädgårdsgatan och Östra Bangatan i Örebro står inför. Vägarna ska gå från att vara framkomliga sådana till smala varianter, med små mysiga fik och allmänt trevligare att vistas intill. Det senare förstärks inte sällan med snygga illustrationer. Fast sen kommer alltid vardagen och när det spöregnar eller är snöstorm kommer dessa smala stråk att bli till de flaskhalsar som de egentligen är.

Vi som bor i och i nära anslutning till städerna har ibland valt att köra bil för att ta oss dit vi ska. Det kommer inte att ändra på sig. Ett allt högre bensinpris leder bara till att andra utgifter rationaliseras bort och miljöargumentet väger inte så tungt när alternativen vägs in. Det är en plåga att resa med de trånga och obekväma bussarna i rusningstid. Det finns ingen bil som bjuder på så dålig komfort.

Om vi återvänder till Stockholm så är det som sagt tänkt att Norra länken ska avlasta Valhallavägen. Så kommer det förmodligen också att bli. Norra länken utgör ett alternativ till Valhallavägen. När politikerna i Örebro tar beslut om minskad framkomlighet för bilar, gör de det utan att erbjuda ett alternativ. Därför kommer Trädgårdsgatan och senare även Östra Bangatan att utvecklas till flaskhalsar. Om det inte ska inträffa måste möjligheterna att röra sig ut mot E18/E20 bli tydigare. Skyltning är ett sätt, kalla det för ringled om det hjälper. Hjälp bilisterna att välja de vägar som kanske ger en längre färdväg men där restiden blir densamma. Är du på Norr i rusningen går det t.ex. på ett ut att köra norrut på Vena-vägen och ansluta till motorvägen, jämfört med att styra kosan söderut och kämpa med alla dina mottrafikanter genom centrala Örebro.