Björn Sennbrink om WordPress och webbutveckling

2007 startade Björn firman Sennbrink Konsult, sedemera Sennbrink Kommunikation – Här finner du ett axplock av erfarenheter, kompetens och insikter som kretsar kring WordPress och webbmarknadsföring.

MP6 är vid det här laget förmodligen det mesta kända tillägget till WordPress 3.8 och när det “hemliga” tillägget publicerades började diskussionerna om vad MP6 egentligen var. Nu vet vi att det är ett plugin för att trasha utseendet i WP-admin och för att skapa det nya gränssnittet som kommer i 3.8 om tre veckor eller så.

This plugin is a secret; don’t tell anybody about it.

Oavsett vilket syftet med MP6 var så är de kommande föränringarna i WP-admin välkommet. Det finns en väljare under Användare->Din profil där du kan välja vilka färger som ska visas i WP-admin och så finns det alltid möjlighet att koda upp ett eget plugin för att styra såväl färger som innehåll skulle du inte vara nöjd med vad som finns i WP-kärnan.

Read more

Jag har levererat WordPress-tjänster i drygt fem år nu och kan väldigt mycket om produktionscykler, processer och arbetsflöden.

Här ger jag dig som beställare av WordPress-tjänster några tips på vad du bör ha koll på inför att du beställer tjänsterna och också vad du kan göra för att underlätta vid produktionen/leveransen.

Gör en egen behovsanalys
Det här är viktigt även om det tar tid. Är du ensamföretagare räcker det med att du frågar dig själv vad du har behov av. Arbetar du på ett större företag där många av dina kollegor använder webbplatsen för att exempelvis serva kunder med produktinformation, VD skriver brev till aktieägarna och webbplatsen är en naturlig kontaktväg för era kunder, då ska du börja med en intern behovsanalys eller nulägeskartläggning. Formulera dig gärna i punktform med så saklig information som möjligt. Tyckandet och känslorna kan du notera men du bör separera fakta från det emotionella.

Read more

wordpress-auto-updates-notice

En nyhet i WordPress 3.7 var att WP nu kan konfigureras att installera mindre uppdateringar automatiskt. Om din WP-sajt inte kräver inmatning av FTP-uppgifter vid varje enskild uppdatering kan den vara redo att hantera uppdatering från 3.7.1 till 3.7.2, 3.7.3 och så vidare. Större uppdateringar av WordPress kräver fortsättningsvis att du klickar på Uppdatera-knappen i WP-admin.

OBS! Automatiska uppdateringar av WordPress kan orsaka problem på din WP-sajt om installerade tillägg inte är kompatibla med aktuell WordPress-version. Om du har ett avtal med en leverantör av hjälp med WordPress rekommenderas du att kontakta din leverantör och fråga om detta med automatiska uppdateringar. Det är viktigt att vara på det klara med vem som tar ansvar för att sajten fungerar och vem som ska stå för kostnaden att fixa sajten skulle den sluta fungera på grund av/tack vare automatiska uppdateringar.

Nu är vår svenska sommar förbi och de senaste två månaderna har jag byggt en ny webbplats på WordPress. Uppdraget har varit lärorikt och utmanande. Det är tjusningen med att bygga webbplatser, att det aldrig kan förutse alla processer när vi står där mitt i den svenska sommaren med ett första utkast till layout.

Det viktigaste för mig under en produktion likt denna (månader lång snarare än veckor, dagar eller timmar) är att du som beställare (min kund) har en person som jag kan arbeta med, bolla tankar, diskutera lösningar och ta beslut tillsammans med. Att jobba på i veckor utan feedback även om instruktionerna är tydliga gör sig helt enkelt inte. Risken för dubbelarbete är överhängande om kommunikation oss emellan inte finns under produktionen. Det här projektet präglades dock verkligen av bra och tydlig kommunikation.

Read more

Det finns en bugg i WordPress som du behöver känna till om du arbetar mycket med kategorier och etiketter på din WordPress-webbplats.

  • Skapa en ny kategori som heter “Testar”.
  • Skapa en etikett som heter “Testar”.
  • Byt namn på kategorin till “Testar igen”.
  • Kolla etiketten och du ser att den också bytt namn.

Detta är testat i WordPress version 3.6 och nightly build av WordPress 3.7, så det är i högsta grad aktuellt. Buggen har funnits ett bra tag, se http://core.trac.wordpress.org/ticket/5809, och ser äntligen ut att vara på väg att lösas senare i år (version 3.7)?