Staden Örebro – miljöerna, människorna och lokalpolitiken.

Tankar om ett tätare Örebro

Staden där jag bor, Örebro, kommer de kommande åren att förtätas. Staden är redan väldigt tät på sina håll och om jag ska tro vad Björn Sundin säger idag så handlar framtiden om att knyta samman södra centrala Örebro med områdena…

MoveByBike kommer till Örebro

Saga Kune är Örebro-företaget som tar MoveByBike-konceptet till Örebro våren 2014. MoveByBike är ett transportkoncept där cykel + släp används för att transportera gods upp till 300 kg eller 3 kubik. Jag har bett om ett provtramp…

Var finns det vetenskapliga stödet i projektrapporten, grund till beslut om nya linjenätet för stadsbussarna i Örebro?

Den på den här bloggen omtalade projektrapporten är den som (delvis?) låg till grund för principbeslutet i Nämnden för trafik, miljö och service kring det nya linjenätet för stadsbussarna i Örebro. Jag skriver delvis för att om det…

Det nya linjenätet för stadsbussarna i Örebro

Nu har jag fått ta del av den rapport som låg till grund för principbeslutet PU TMS 23-13 våren 2013 rörande linjenät för stadsbussarna i Örebro. Efter det beslutet genomfördes en medborgardialog och förslaget reviderades något. Den…

Byggplaner för Örebro

Google är din bästa vän när du vill ta reda på vad som är på gång i din kommun. Om du gör en sökning på t.ex. orebro.se och väljer att enbart visa PDF-fil kan du hitta intressant dokument såsom Aktuell ärendelista Byggnadsnämnden. Nybyggnation…

USÖ, M-huset, källarvåning, 2013-09-12

M-husets källarvåning alldeles intill kulverten har ett ljust konststråk där den här bilden togs.