Staden Örebro – miljöerna, människorna och lokalpolitiken.

Tankar om ett tätare Örebro

Staden där jag bor, Örebro, kommer de kommande åren att förtätas. Staden är redan väldigt tät på sina håll och om jag ska tro vad Björn Sundin säger idag så handlar framtiden om att knyta samman södra centrala Örebro med områdena norr om Olaus Petri-kyrkan. Det kan bli bra men det kan också bli en katastrof eftersom Örebro ur ett trafikperspektiv redan är en flaskhals.

Örebro har idag tack vare smarta politiker på 1960- och 1970-talet en motorväg (Västerleden) som går förbi staden. Utan koll på historien brukar en del säga att motorvägen delar staden. Men när den byggdes fanns det inte samma mängd bostäder väster om motorvägen, som kom att ersätta E3:an som gick rakt genom Örebro, på Storgatan, Drottningsgatan, förbi Gustavsvik och vidare söderut via Mosås till Kumla. Med det i åtanke plus de senaste 40-50 årens utveckling så ter sig motorvägen genom Örbro som ett fundament omöjligt att rubba. Kanske inom 50 år eller så att motorvägen antingen flyttats eller att Örebro begåvats med en motorvägstunnel när hus byggts ovanpå motorvägen. Det senare är inte en omöjlighet.

För lite sen hörde jag talas om att USÖ skulle byggas ut på ett sätt där nuvarande matargatan, Södra Grev Rosengatan skulle tas bort och att expansionen av sjukhusområdet ska ske norrut. Första tanken: Men, var ska alla parkera?

Läs mer

MoveByBike kommer till Örebro

Saga Kune är Örebro-företaget som tar MoveByBike-konceptet till Örebro våren 2014. MoveByBike är ett transportkoncept där cykel + släp används för att transportera gods upp till 300 kg eller 3 kubik.

Jag har bett om ett provtramp då jag tycker att MoveByBike är en fantastisk idé. Örebro är dessutom en stad med en väl utbyggt cykelbanenät och en stad som är tämligen flack, vilket underlättar för den som vill ta sig fram utan bil eller via buss.

Möjliga kunder för MoveByBike tror jag är blomsteraffärer (jag har kört blombud med taxi), reklambyråer, presentbutiker och såklart alla som vill flytta men som inte har körkort, studenter med litet bohag och andra som har ett behov av transport av något slag. Matkassor hem från butiken istället för att släpa på allt själv?

MoveByBike kan också anlitas av e-handlare som från sitt lager kan erbjuda miljövänlig transport hem till kunden. Sant att lastbilen kör en bit och att miljöbränsle används i distributionsfordonen, men en cykel släpper ut noll med avgaser – Media Markt kommer kanske att vinna pris för sin julklappstaxi. MoveByBike har redan vunnit ett pris: Malmö Stads Miljöpris (2012). Jag skulle bli förvånad om det inte delas ut fler miljöpriser till MoveByBike.

Var finns det vetenskapliga stödet i projektrapporten, grund till beslut om nya linjenätet för stadsbussarna i Örebro?

Den på den här bloggen omtalade projektrapporten är den som (delvis?) låg till grund för principbeslutet i Nämnden för trafik, miljö och service kring det nya linjenätet för stadsbussarna i Örebro. Jag skriver delvis för att om det stämmer att projektrapporten allena utgjorde faktaunderlaget till beslutet så blir jag mörkrädd. Projektrapporten finns att läsa online, på sidan 15 och framåt i mötesprotokollet från 24/4 -13 (PDF).

Projektrapporten är konstigt formulerad. Jag får känslan av att författaren använde ensidigt bekräftelsesökande när hen letade studier som stöd till vissa påståenden. Det finns även formuleringar som för mig med studievana på akademisk nivå upplever som direkt amatörmässiga. Det är inte lika illa i projektrapporten som i Nerikes Allehandas skoltidningsartiklar men inte långt därifrån.

Nu kör vi!
Under rubriken Attraktiv busstrafik finns det en bild av en bilist. Bilden är en grov karikatyr av de som väljer bilen idag. Det är en överviktig man, rökandes på en cigarr och som med stora hatt utstrålar pondus och stolthet. Knappast en representativ bild för bilisterna i Örebro. Jag hade valt en annan bild. Bilden förekommer även i det examensarbete som författaren till projektrapporten gjorde för lite drygt 10 år sen.

Läs mer

Det nya linjenätet för stadsbussarna i Örebro

Nu har jag fått ta del av den rapport som låg till grund för principbeslutet PU TMS 23-13 våren 2013 rörande linjenät för stadsbussarna i Örebro. Efter det beslutet genomfördes en medborgardialog och förslaget reviderades något. Den 24 september 2013 togs beslut (PU TMS 46-13) med dem justeringar som finns i presentationen Nämnd nytt linjenät 130924.


Uppdatering 25/2 -14, Projektrapporten som diskuteras på den här sidan kan du läsa utan att som jag begära ut den via diariet. Se sidan 15 (av 91) i PDF-filen http://www.orebroll.se/Files-sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Politik/N%C3%A4mnder/Trafik_milj%C3%B6_service/Protokoll/2013/N%C3%A4mnd_trafik_milj%C3%B6_service_130424.pdf


Jag tyckte att det här var aktuellt eftersom vi tidigare påverkades väldigt negativt av att linje 3 togs bort. Nu har vi löst vårt problem på ett annat sätt men jag ville ändå gräva lite mer i vad som faktiskt bakom beslutet om nya linjenätet.

Linje 3 behandlades inte specifikt
När det gäller förändringen av linjedragningarna, där linje 3:s förändrade dragning öster/söder om centrala Örebro påverkade oss negativt, så finner jag inget i rapporten som avhandlar den linjen specifikt. Istället är den linjen del av diskussionen kring hur ett utsmetat linjenät jämfört med ett huvudstråk skapat en rörighet, att resenärer bara får tillgång till halva turutbudet samt att byte mellan linjerna försvårats, jämfört med tiden före 2010 antar jag. Det nya linjenätet skapar återigen en knutpunkt vid Järntorget (eller Slottet som det nu kallas) och då alla bussar körs på ett huvudstråk genom centrala Örebro blir det lättare att hitta rätt hållplats (på bekostnad då av att t.ex. linje 3 ej längre kommer att köras via USÖ och Slussen/Skebäcksbron):

Läs mer

Byggplaner för Örebro

Google är din bästa vän när du vill ta reda på vad som är på gång i din kommun. Om du gör en sökning på t.ex. orebro.se och väljer att enbart visa PDF-fil kan du hitta intressant dokument såsom Aktuell ärendelista Byggnadsnämnden.

Nybyggnation är något som engagerar och väcker intresse. En förändrad stadsbild väcker känslor och inte sällan upprörda sådana när invanda mönster måste brytas. Det nya stadsbusslinjenätet är ett exempel på det senare, där en viktig linje för vår del försvunnit. Jag väntar fortfarande på svar från diariet hos Örebro läns landsting kring huruvida beslutsunderlagen för det nya linjenätet ska göras mig tillgängligt eller inte. Offentlighetsprincipen är fantastisk, återstår att se om den även gäller för Örebro.

Örebro är en stad som påminner om ett träd. Det finns en huvudstam i form av motorvägen som idag skär igenom västra delen av staden. När motorvägen kom till fanns inte byggnationen väster om motorvägen, vilket somliga i lokaltidningens kommentarsfält inte vet om eller väljer att bortse ifrån. Motorvägen är idag en fantastiskt bra kringled för bilburna som vill slippa att göra genom den allt mer förtätade stadskärnan.

Läs mer

USÖ, M-huset, källarvåning, 2013-09-12

M-husets källarvåning alldeles intill kulverten har ett ljust konststråk där den här bilden togs.

USÖ, M-huset, källarvåning, 2013-09-12

USÖ, M-huset, källarvåning, 2013-09-12