Staden Örebro – miljöerna, människorna och lokalpolitiken.

Örebro måste prioritera vattentillgång framför expansionen mot 2040

Örebro kommun har publicerat översiktsplaner och dokument som beskriver planer på hur staden ska växa. Det är ambitiösa projekt som säkerligen kommer att genomföras vare sig medborgarna vill det eller inte. Det finns dock ett hinder mot expansionen: Vatten!

Ja du läste rätt, det råder vattenbrist i Örebro.

Det sägs bero för lite regn och för låga nivåer i de sjöar som förser Örebro och dess 100K+ invånare med dricksvatten, rent badvatten och bruksvatten.

Strax innan jul kom en uppmaning om att snåla på vattenförbrukningen. Det gav faktiskt resultat. Förbrukningen minskade med över 1 miljon liter per dygn.

Det är sjöarna Ölen och Tofte, uppströms Svartån, som drabbas när Örebro behöver överleva. Några få hushåll är såklart kritiska men det spelar ingen roll. 100,000+ människors behov går före några de hos några dussin. Örebro kommun kan gott kompensera dessa kritiska röster med t.ex. reda pengar genom att betala ombyggnationer av bryggor mm.

Men tillbaka till expansionen, framtidens Örebro 2040. Jag kan säga direkt att jag kommer att vara kritisk. Dels för att expansionsplanerna finns i direkt anslutning till där jag bor nu och för att staden förtätas än mer.

Utan att vara miljöpartist ser jag direkt att grönområden som idag både ger möjlighet till aktiv fritid och fungerar som barriärer mot tungt trafikerade vägar, planeras att byggas bort.

Här i södra Örebro är det expansionsplanerna söder om Brickebacken och väster om Brickebacken samt expansionen intill Glomman som jag vänder mig mot.

Söder om Brickebacken finns ett skogs- och strövområde, innan du på stigar kan ta dig till Norra Bro. Västerut ligger i grustäkt med väldigt mycket tung trafik. Ett stenkast söder om bergtäkten ligger soptippen och intill den; biogasanläggningen med sin stank.

Jag är ingen biolog men det är inte långsökt att tänka sig skogen som barriär mot såväl buller som stank. För decennier sedan bestämdes det att den här delen av Örebro skulle ha en soptipp och en bergtäkt. Att då komma på tanken att bebygga skogen intill är för mig helt främmande.

Skogen alldeles söder om Brickebacken består av kan man säga två delar:

  • En del är ett fint område att besöka året om, vandra runt på stigarna, bara några minuters promenad från betongen och du är i skogen.
  • Den andra delen är ett kalhygge med massor av sly. Det är sankt i mitten och det sluttar ner från Brickebacken i sydvästlig riktning.

Jag tror även att de boende i Norra bro valt att betala många miljoner kronor för sina villor, just för att de inte ligger i Brickebacken, som bara är hyreshus och jämförelsevis ganska nedgånget. Fast det är billigt och jag har bott här alldeles för länge…

Örebros styrande vill bygga ihop områdena, det ruffiga med det dyra, för att ”skapa bättre möjligheter till integration bla bla bla” osv. Du vet hur det brukar låta och du vet också att det tenderar att jämna ut priserna på bostäder (läs: hyresrätterna som kommunen äger kommer att bli dyrare när Brickebacken får smaka på glansen i Norra Bro).

Det finns i Norra Bro även ett industriområde som ligger öster om genomfartsvägen. Väster om vägen ligger bostäderna. Med tanke på att det redan finns en industri så att säga med soptipp, biogasanläggning och bergtäkt, varför inte flytta Norra Bros industriområde västerut och placera det i skogen norr om bergtäkten fram till Glomman? Örebro kommun har nyligen byggt bostäder på gamla industritomter vid småbåtshamnen. Det är ingen omöjlighet således.

Fast det spelar ingen roll hur byggplanerna ser ut.

Pengarna för projektering, planering osv. måste snarast omfördelas till att finansiera pumpar, pumpstationer och vattenrör som tryggar Örebros vattentillgång de kommande decennierna.

Jag tror inte att någon byggherre har en vilja att investera i Örebro när vatten är en bristvara.

Utan vatten kommer Örebros utveckling att stagnera, inte expandera.

bvc-brickebacken-closed

BVC Brickebacken stängd – Rekrytering avstannad?

Barnavårdscentralen, BVC, i Brickebacken Örebro har stängts. Detta har meddelats via snigelpost i brev till alla föräldrar som har barn inskrivna på den BVC. Anledningen till stängningen anges vara brist på personal. Vi drabbas eftersom vi har tre barn, varav två är aktuella för ålderskontroller och vaccinationer.

Ur brevet: Just nu saknas det sköterskor för att Brickebackens vårdcentral ska kunna erbjuda en väl fungerande barnavårdscentral (BVC). Därför hålls nu Brickebackens BVC tillfälligt stängd.

Att det saknas sköterskor kan bero på ett misslyckande i rekryteringen av mer personal. Det kan vara så att redan anställd är sjukskriven vilket föranlett ett behov av mer personal. Om det nu är så att det behövs mer personal, varför finns det inte någon jobbannons ute?

Eller jo, det finns, eller fanns (för ansökningsdatumet har passerats), på Facebook…

Tillförordnad verksamhetschef med initialer Å T (skriver inte ut hela namnet eftersom min blogg inte har utgivningsbevis), har på sin Facebook-profil listat en jobbannons. Där välkomnar hon ansökningar från en person som säger att han saknar kompetensen…

Jag har googlat efter en jobbannons för sköterska till BVC Brickebacken. Jag har inte funnit någon som är aktuell.

Det finns däremot ett ledigt jobb som Distriktssköterska/Sjuksköterska på Brickebackens vårdcentral med tillträde 1 maj 2017.

Och det finns en cachad kopia hos Google för den tjänst som inte tillsattes, som gjorde att personalbrist uppstod och BVC stängdes?

En månad efter att att den tidigare utlysta tjänstens ansökningsdatum passerats väljer verksamhetschefen att stänga BVC snarare än att rekrytera igen.

För mig tyder det på inkompetens och jag ifrågasätter verkligen beslutet när det är uppenbart att inga nya försök gjorts. Iallafall inga publika försök, sökningsbara av en vanlig förälder med barn inskrivna på Brickebackens barnavårdscentral i Örebro.