Staden Örebro – miljöerna, människorna och lokalpolitiken.

Closed

Uppföljning #1: Stängningen av BVC Brickebacken

En dag i rampljuset. Släkt och familj visade gillande. Mitt första blogginlägg resulterade i tre artiklar hos SVT Örebro med tillhörande intervju av ansvariga politiker och politiker i opposition. Fast det räcker inte.

Det handlar inte om att jag är faktaresistent. Jag ser problemet med att det saknas personal. Härligt dock att det faktiskt sker en rekrytering nu. Det skedde inte i januari när jag bloggade första gången om BVC-stängningen.

Beskedet just nu är jag att BVC Brickebacken ska öppna efter sommaren eller till hösten 2017. Dit är det 5-6 månader. Under tiden ska ca 560 barn med familjer skyfflas runt på andra vårdcentraler med tillhörande tidsspillan och infektionsrisk genom att små barn i onödan måste vistas på stadsbussar.

Vad händer om det inte tillkommer ny personal för att möta vårdbehovet? Kommer BVC Brickebacken att fortsätta hålla stängt?
Detta har inte ventilerats. Nu tror jag alla inblandade hoppas på det bästa. Jag efterlyser en bättre framförhållning. Problemet med att det saknas personal kan inte bara vara ett bekymmer i Brickebacken.

Det talades om att vårdcentralerna har ett gott samarbete. Om nu samarbetet är så bra, varför togs ändå beslutet att skyffla runt barnen?
Svaret var att detta övervägdes men att idén skrotades. Patientsäkerhet var argumentet. Det är svårt för mig som lekman att bemöta. Jag har för lite kunskap om vårdens processer. Det är alltså ett perfekt argument som bara kan bemötas av den politiker eller landstingsanställde med erforderliga kunskaper.

Reaktioner och inslag:

SVT Örebro: BVC-stängningen – Regionen följer inte sina egna regler
SVT Örebro: Ingen barnavårdscentral i Brickebacken

BVC Brickebacken-stängningen äventyrar nyföddas hälsa

För dig som inte vet, när du nyss fått barn går du på regelbundna kontroller, en gång i månaden, på BVC. Tyvärr erbjuds inte den möjligheten där jag bor. Jag har tidigare bloggat om att BVC Brickebacken stängts och att stängningen uppmärksammas av lokal TV-media.

På 1177 står det klart och tydligt: ”när barnet är nyfött och de närmaste månaderna därefter bör man på grund av smittorisken försöka undvika folksamlingar och nära kontakt med fler personer än nödvändigt.”

Verkligheten för mammor med nyfödda är att stängningen av BVC Brickbacken (Örebro) tvingar ut de i folksamlingar.

För att det ska bli extra tydligt: När du bor här i området kan du gå till BVC på 10-15 minuter. När du måste åka iväg tar det närmare en timma med stadsbuss. Enkel resa.

På en stadsbuss finns det många människor.
En del är friska.
Andra är inte så friska.
Att tvinga in en nyfödd i den miljön är ansvarslöst.

Visst, det finns bil. Fast alla har inte den möjligheten. En hel del familjer skulle jag tro har en mamma som är hemma med sin nyfödda. Pappan jobbar och ev. syskon är på dagis eller i skolan. Att gå till BVC i närområdet är det enklaste, att ta sig iväg kan vara en mardröm.

När du är hemma med en nyfödd måste du dessutom amma barnet. Ibland en gång per timma. Skulle du vilja dra upp bröstet på en stadsbuss inför 50 okända människor?

Stängningen av BVC Brickebacken uppmärksammas i lokal TV-media

För en tid sen bloggade jag om stängningen av BVC Brickebacken. Häromdagen ringde en reporter från SVT Tvärsnytt och undrade om jag ville ge min syn på saken i TV. Först tvekade jag eftersom jag har fullt upp med att rodda ett hushåll med tre småbarn + mitt deltidsjobb + ett uppdrag i firman.

När jag fick veta mer om hur många som drabbas av stängningen, 560 barn med familjer, valde jag dock att medverka.

Jag tycker att det är viktigt att inte vika ner sig när samhället sviker. Sluta svälja skiten. Gör vad du kan för att förändra. Även om det krävs att du berättar vem du är.

Att synas i lokal-TV kändes först lite skrämmande. Sen kom jag på att jag publicerar YouTube-klipp om bilar. Där står jag och talar in i en kamera. Tiotusentals för mig okända människor tittar.

Läs mer

Studentavslutning i Örebro / Studentexamen / Studentfirande

2017 års skolavslutning / studentavslutning i Örebro län

– Utsläpp, klockslag
– Studentfester

Uppdateras våren 2017.

Örebro måste prioritera vattentillgång framför expansionen mot 2040

Örebro kommun har publicerat översiktsplaner och dokument som beskriver planer på hur staden ska växa. Det är ambitiösa projekt som säkerligen kommer att genomföras vare sig medborgarna vill det eller inte. Det finns dock ett hinder mot expansionen: Vatten!

Ja du läste rätt, det råder vattenbrist i Örebro.

Det sägs bero för lite regn och för låga nivåer i de sjöar som förser Örebro och dess 100K+ invånare med dricksvatten, rent badvatten och bruksvatten.

Strax innan jul kom en uppmaning om att snåla på vattenförbrukningen. Det gav faktiskt resultat. Förbrukningen minskade med över 1 miljon liter per dygn.

Det är sjöarna Ölen och Tofte, uppströms Svartån, som drabbas när Örebro behöver överleva. Några få hushåll är såklart kritiska men det spelar ingen roll. 100,000+ människors behov går före några de hos några dussin. Örebro kommun kan gott kompensera dessa kritiska röster med t.ex. reda pengar genom att betala ombyggnationer av bryggor mm.

Men tillbaka till expansionen, framtidens Örebro 2040. Jag kan säga direkt att jag kommer att vara kritisk. Dels för att expansionsplanerna finns i direkt anslutning till där jag bor nu och för att staden förtätas än mer.

Utan att vara miljöpartist ser jag direkt att grönområden som idag både ger möjlighet till aktiv fritid och fungerar som barriärer mot tungt trafikerade vägar, planeras att byggas bort.

Här i södra Örebro är det expansionsplanerna söder om Brickebacken och väster om Brickebacken samt expansionen intill Glomman som jag vänder mig mot.

Söder om Brickebacken finns ett skogs- och strövområde, innan du på stigar kan ta dig till Norra Bro. Västerut ligger i grustäkt med väldigt mycket tung trafik. Ett stenkast söder om bergtäkten ligger soptippen och intill den; biogasanläggningen med sin stank.

Jag är ingen biolog men det är inte långsökt att tänka sig skogen som barriär mot såväl buller som stank. För decennier sedan bestämdes det att den här delen av Örebro skulle ha en soptipp och en bergtäkt. Att då komma på tanken att bebygga skogen intill är för mig helt främmande.

Skogen alldeles söder om Brickebacken består av kan man säga två delar:

  • En del är ett fint område att besöka året om, vandra runt på stigarna, bara några minuters promenad från betongen och du är i skogen.
  • Den andra delen är ett kalhygge med massor av sly. Det är sankt i mitten och det sluttar ner från Brickebacken i sydvästlig riktning.

Jag tror även att de boende i Norra bro valt att betala många miljoner kronor för sina villor, just för att de inte ligger i Brickebacken, som bara är hyreshus och jämförelsevis ganska nedgånget. Fast det är billigt och jag har bott här alldeles för länge…

Örebros styrande vill bygga ihop områdena, det ruffiga med det dyra, för att ”skapa bättre möjligheter till integration bla bla bla” osv. Du vet hur det brukar låta och du vet också att det tenderar att jämna ut priserna på bostäder (läs: hyresrätterna som kommunen äger kommer att bli dyrare när Brickebacken får smaka på glansen i Norra Bro).

Det finns i Norra Bro även ett industriområde som ligger öster om genomfartsvägen. Väster om vägen ligger bostäderna. Med tanke på att det redan finns en industri så att säga med soptipp, biogasanläggning och bergtäkt, varför inte flytta Norra Bros industriområde västerut och placera det i skogen norr om bergtäkten fram till Glomman? Örebro kommun har nyligen byggt bostäder på gamla industritomter vid småbåtshamnen. Det är ingen omöjlighet således.

Fast det spelar ingen roll hur byggplanerna ser ut.

Pengarna för projektering, planering osv. måste snarast omfördelas till att finansiera pumpar, pumpstationer och vattenrör som tryggar Örebros vattentillgång de kommande decennierna.

Jag tror inte att någon byggherre har en vilja att investera i Örebro när vatten är en bristvara.

Utan vatten kommer Örebros utveckling att stagnera, inte expandera.

bvc-brickebacken-closed

BVC Brickebacken stängd – Rekrytering avstannad?

Barnavårdscentralen, BVC, i Brickebacken Örebro har stängts. Detta har meddelats via snigelpost i brev till alla föräldrar som har barn inskrivna på den BVC. Anledningen till stängningen anges vara brist på personal. Vi drabbas eftersom vi har tre barn, varav två är aktuella för ålderskontroller och vaccinationer.

Ur brevet: Just nu saknas det sköterskor för att Brickebackens vårdcentral ska kunna erbjuda en väl fungerande barnavårdscentral (BVC). Därför hålls nu Brickebackens BVC tillfälligt stängd.

Att det saknas sköterskor kan bero på ett misslyckande i rekryteringen av mer personal. Det kan vara så att redan anställd är sjukskriven vilket föranlett ett behov av mer personal. Om det nu är så att det behövs mer personal, varför finns det inte någon jobbannons ute?

Eller jo, det finns, eller fanns (för ansökningsdatumet har passerats), på Facebook…

Tillförordnad verksamhetschef med initialer Å T (skriver inte ut hela namnet eftersom min blogg inte har utgivningsbevis), har på sin Facebook-profil listat en jobbannons. Där välkomnar hon ansökningar från en person som säger att han saknar kompetensen…

Jag har googlat efter en jobbannons för sköterska till BVC Brickebacken. Jag har inte funnit någon som är aktuell.

Det finns däremot ett ledigt jobb som Distriktssköterska/Sjuksköterska på Brickebackens vårdcentral med tillträde 1 maj 2017.

Och det finns en cachad kopia hos Google för den tjänst som inte tillsattes, som gjorde att personalbrist uppstod och BVC stängdes?

En månad efter att att den tidigare utlysta tjänstens ansökningsdatum passerats väljer verksamhetschefen att stänga BVC snarare än att rekrytera igen.

För mig tyder det på inkompetens och jag ifrågasätter verkligen beslutet när det är uppenbart att inga nya försök gjorts. Iallafall inga publika försök, sökningsbara av en vanlig förälder med barn inskrivna på Brickebackens barnavårdscentral i Örebro.