Intressant och Tänkvärt

De djupare och mer personliga texterna.

Vårdnadsbidraget är en möjlighet – inte ett hot

Sverige är uppochner, bakochfram och ur tiden. Det Sverige som jag önskar mig motarbetas av den nu sittande regeringen: De vill begränsa din och min rätt att göra egna livsval – Allt i jämställdhetens och arbetslinjens namn.

Fakta: Kvinnor har lägre lön än män sett ur ett längre statistiskt perspektiv. Det bidrar bl.a. till att kvinnor får lägre pension. För att motverka det ska vårdnadsbidraget tas bort.

De talar om att det här lilla bidraget är en ”mammafälla” eller en ”kvinnofälla” och att det inte är ”jämställt”. Målet med ett slopat vårdnadsbidrag är att tvinga kvinnor (och män) ut i arbetslivet. Det är en tankesnurra som fallerar grovt.

Än värre blir det när vi börjar tala om oavlönat arbete. Mammor och pappor som väljer att vara hemma utan att plocka ut föräldradagar ses som ett hot. Svenskarna ska arbeta. De ska betala skatt. Små barn uppfostras bäst av pedagoger på dagis/förskolor och allra helst redan från ett års ålder.

Föräldrar som väljer att inte arbeta, som inte betalar skatt och som uppfostrar sina barn själva är ett hot mot samhällskroppen, enligt Stefan Löfven och hans hantlangare. Allt detta blir väldigt underligt när vi dessutom frågar ledande lokala politiker om vad utfallet blir för kommunens ekonomi när vårdnadsbidraget tas bort:

Vårdnadsbidraget är självfinansierat i Örebro

Vårdnadsbidraget är självfinansierat i Örebro

Läs mer

MAF Sverige

MAF Sverige är en av de verksamheter som jag jobbar nära nu bokstavligt talat. Kontorsgrannen jobbar bl.a. med MAF Sveriges webbplats och jag har kunnat bidra med expertis kring synlighet av den webbplatsen (som snurrar på Wix, inte WordPress).

När jag och min fru var på Zanzibar tändes en gnista inom mig. Fram till dess hade jag en skev bild av Afrika och tack vare digital utveckling har vissa delar av Afrika blivit mer synliga i min tankevärld. Nu tack vare fler uppdrag med Afrika-fokus har jag en helt annan bild och har funnit nya vägar till information.

Läs mer